Stupa
Ruwanwelisaya StupaKing DutugemunuAnuradhapuraBC 161 - BC 137
ThuparamayaKing Devanampiya TissaAnuradhapuraBC 307 - BC 267
Built Abhayagiriya StupaKing WalagambaAnuradhapuraBC 104 - BC 103
මිහිඳු මහා සෑය ඉදි කිරීමKing UttiyaAnuradhapuraBC 267 - BC 257
සංඝමිත්තා සෑය ඉදි කිරීමKing UttiyaAnuradhapuraBC 267 - BC 257
Built Mirisawetiya StupaKing DutugemunuAnuradhapuraBC 161 - BC 137
Built stone Dagoba in Thuparama ViharayaKing Lanja TissaAnuradhapuraBC 119 - BC 109
Built Mihinthale Seela StupaKing Mahadatika MahanagaAnuradhapuraBC 9 - 21
සිතුල් පව්ව විහාරයේ දාගැබ් 10ක් ඉදි කරවීය.King VasabhaAnuradhapura66 - 110
Built Pilapitiya SthupaKing Kanitta TissaAnuradhapura165 - 193